112
TRAVANJ
01.04. Uskrsni ponedjeljak Katarina Lasan, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
07.04. nedjelja Sara Belamarić, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
14.04. nedjelja Antea Barišić, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
17.04. Izbori Katarina Bilić Bujas, dr. med. dent. Ulica Stipe Ninića 27, Šibenik 092 429 4567
21.04. nedjelja Kristijan Mikulandra, dr.med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
28.04. nedjelja Nataša Živković Fržop, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 091 564 8883