112

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

Adresa:
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik

Ravnatelj:

Tajništvo:

 Petar Čagalj, dr. med.

Tel. 022/ 334-421

Tel. 022/ 334-421
Fax. 022/ 212-940
 

administrator@dz-sibenik.hr

Daria Seljanovski Nanjara, bacc. oec.

Rukovoditelj službe pravnih kadrovskih i općih poslova:

Voditelj tehničke službe:

Voditelj patronažne službe:

Barbara Grgac, dipl.iur.
Tel 022/ 334-421
Gordan Periša, ing. prometa

Lucija Živković, bacc. med. techn.
Tel. 091/2275-119

Računovodstvo:

Služba nabave:

Platni ured:

Voditelj odsjeka računovodstva

Antonia Nimac, dipl. oec.
Tel 022/ 212-915

Dolores Radovčić Pavić, dipl. oec.
Tel. 022/ 334-421

Ivana Šupe, dipl. oec.
Tel. 022/ 212-914

 

Lokacija na mapi: