112

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

Adresa:
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik

 

Ravnatelj:

Tajništvo:

Joško Jurić, dipl. oec.
Tel. 022/ 334-421

 

Tel. 022/ 334-421
Fax. 022/ 212-940
 

administrator@dz-sibenik.hr

Daria Seljanovski Nanjara, bacc. oec.

Voditelj pravne službe:

Voditelj službe saniteta:

Voditelj patronažne službe:

Barbara Grgac, dipl.iur.
Tel 022/ 334-421
Gordan Periša, ing. prometa
Tel. 022/ 334-415
Lucija Celić, bacc. med. techn.
Tel. 022/215-061

Služba računovodstva:

Služba nabave:

Platni ured:

Antonia Nimac, dipl. oec.
Tel 022/ 212-915
Dolores Radovčić Pavić, dipl. oec.
Tel. 022/ 334-421
Ivana Šupe, dipl. oec.
Tel. 022/ 212-914

 

Lokacija na mapi: