112

Dom zdravlja organizira posebnu pripravnost koju će timovi odrađivati u svojoj ordinaciji po telefonskom pozivu, po rasporedu:

SRPANJ
07.07. nedjelja Meri Bilan, dr.med. dent. Put kroz Meterize 31, Šibenik 095 351 8614
14.07. nedjelja Katarina Lasan Baljkas, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
21.07. nedjelja Sara Belamarić, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
28.07. nedjelja Antea Barišić, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614