112

Dom zdravlja organizira posebnu pripravnost koju će timovi odrađivati u svojoj ordinaciji po telefonskom pozivu, po rasporedu:

02.06. nedjelja Antea Barišić, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
09.06. nedjelja Katarina Bilić Bujas, dr. med. dent. Ulica Stipe Ninića 27, Šibenik 092 429 4567
16.06. nedjelja Kristijan Mikulandra, dr.med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
22.06. Dan antifašističke borbe Nataša Živković Fržop, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 091 564 8883
23.06. nedjelja Nada Jurin, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 098 994 8728
30.06. nedjelja Sanja Makelja Sikavica, dr. med. Narodnog preporoda 1, Šibenik 095 351 8614