112

Šibensko-kninska županija donijela je Odluku o financiranju posebne pripravnosti u djelatnosti dentalne medicine koja bi se obavljala nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00-20:00 sati.

Dom zdravlja u tu svrhu organizira posebnu pripravnost koju će timovi odrađivati u svojoj ordinaciji po telefonskom pozivu, po rasporedu:

SIJEČANJ
01.01. Nova Godina Meri Bilan, dr. med. dent. Put kroz Meterize 31, Šibenik 095 351 8614
06.01. Sveta tri kralja Silvia Skorić, dr.med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
07.01. nedjelja Sanja Makelja Sikavica, dr. med. Narodnog preporoda 1, Šibenik 095 351 8614
14.01. nedjelja Katarina Lasan Baljkas, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
21.01. nedjelja Edvard Friganović, dr. med. dent. Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614
28.01. nedjelja Sara Belamarić, dr. med. dent Kralja Zvonimira 23, Šibenik 095 351 8614