112

Natječaj za prijem u radni odnos (m/ž)

Ad 1/ Doktor medicine na određeno vrijeme
Ad 2/ Doktor dentalne medicine na određeno vrijeme
Ad 3/ Med. sestra / tehničar na određeno vrijeme