112

Roko Fantulin,dr, med, je privremeno premješten u ordinaciju opće/obiteljske medicine u Slobodnoj plovidbi (ordinaciju Arijane Vrbičić, dr. med., specijalizantice opće/obiteljske medicine), a Danijela Juras, dr. med. raditi će u ordinacijama opće/obiteljske medicine u Vodicama i Tribunju počevši s danom 15.03.2023.godine i to po rasporedu:

parnim datumima – 07:00-14:30h

neparnim datumima – 13:00-20:30h

2. subota u mjesecu – 07:00-12:00h – u Tribunju

3. subota u mjesecu – 07:00-12:00h – u Vodicama

    1. S tim da će ponedjeljkom, srijedom i petkom raditi u ordinaciji u Tribunju, a utorkom i četvrtkom u ordinaciji u Vodicama