112

Obavještavamo vas da od dana 21.12.2023.godine ordinacija opće/obiteljske medicine u Bilicama  seli na novu lokaciju, na adresi Bosuć 2a, Bilice u zgradi Općine Bilice.