112

Veliki broja kilometara koje godišnje pređu Sanitetska vozila, značajno smanjuju njihov rok trajanja.

U cilju provođenja što kvalitetnije usluge, a naročito radi sigurnosti korisnika naših usluga, prisiljeni smo voditi računa o kvaliteti voznog parka. Iz tog razloga smo prošle godine nabavlli četiri nova vozila , a upravo smo ovih dana preuzeli još četiri vozila za sanitetski prijevoz marke Peugeot Boxer, tako da smo sa osam novih vozila značajno podigli kvalitetu našeg voznog parka.