112

Nevena Skorić, dr. med., iz Šibenika, izabrana je za specijalističko usavršavanje iz medicine rada i sporta.