194, 112, 022 214-765
Zbog objektivnih okolnosti (slab pristup zbog radova zgradi Doma zdravlja, nedovoljna zaštita zdravstvenih djelatnika…) odlučili smo se da izdvojena dežurna ambulanta, koju smo propisno preuredili, a za potencijalno oboljele od koronavirusa bude:

  • Ambulanta “TEF”, Ivana Meštrovića 11d (nasuprot nogometnog stadiona i ex kuglane Metalac)
    (postavljaju se dodatni putokazi)
  • Telefon 091/ 2275-110
  • radno vrijeme 10:00 do 16:00

Ambulanta će se koristiti  isključivo za pacijente sa simptomima koronavirusa, te isti trebaju samo slijediti uputstva koja će biti na ulazu u ambulantu.
Ambulanta (dr Sanja Čikara Pleić) za rad sa ostalim pacijentima koji su do sada koristili navedeni prostor, nastavlja svoj rad u zgradi Doma zdravlja, bočni ulaz, prizemlje lijevo.