112

Po nalogu Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije dana 20. srpnja 2020.godine na adresi Karla Vipauca 8, Šibenik (ispred poliklinike, kod OHBP-a) počinje s radom ambulanta za potencijalno oboljele od koronavirusa.
Radno vrijeme ambulante: ponedjeljak, srijeda, petak 07.00-12.00h, utorak i četvrtak 14.00-19.00h
(subotom, nedjeljom i praznikom i dalje nastavlja rad ambulanta posebnog dežurstva)
Tel. ambulante: 091/2275-110 , E-mail ambulante: covidambulanta@dz-sibenik.hr
Molimo da se pacijenti potencijalno oboljeli od koronavirusa prije dolaska u ambulantu OBAVEZNO telefonski najave.